Relationscoaching

Goda relationer stärker både den fysiska och mentala hälsan, medan dåliga relationer skapar en stor stress hos oss.

Relationer behöver vårdas för bli och hållas goda, men vi har inte alltid verktygen. Ni kommer till mig tillsammans eller enskilt, vi pratar och försöker hitta nya sätt att kommunicera och ta hand om relationen. Jag stöder er i att bryta mönster ni fastnat i men också att bli uppmärksamma på era styrkor. Det kan både vara en hjälp att komma på rätt spår då ni håller på att glida ifrån varandra och ett sätt att få verktygen att vårda och stärka relationen.

Det behöver inte vara en kärleksrelation, det kan också vara en vänskapsrelation eller en annan relation inom familjen. 

Samtalen går också att hålla på distans.