Taktil och samtal

Taktil & Samtal är precis som namnet säger en kombination av taktil stimulering och ett samtal.

Vi börjar med en behandling i taktil stimulering, som hjälper dig slappna av och ökar ditt välbefinnande. Taktilen fungerar som en nyckel till det inre. Det är lättare att öppna upp och prata om saker på djupet, tryggt och lugnt. Man blir mer öppen för förändringar och har lättare att ändra sina invanda tanke- och beteendemönster. 

Efter taktilen stätter vi oss ner och samtalar, om stort som smått, om precis det du vill och behöver prata om. Jag bemöter dig där du är, lyssnar och fungerar som bollplank eller stöder dig lösningsfokuserat i en utveckling och förändring. På dina villkor enligt dina behov.

Du behöver inte ha stora problem för att boka en tid, du är välkommen precis så som du är. Självklart har jag tystnadsplikt. För en träff får du boka 120 minuter.