Taktil stimulering

Taktil stimulering är en medveten strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största sinnesorgan. Taktil stimulering definieras som sinnesträning och är en metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Metoden är utvecklad av Gunilla Birkestad i Sverige.

Behovet av beröring ökar vid stress, sjukdom, skador och funktionshinder. Taktil stimulering passar alla, både barn och vuxna och behandlingen anpassas alltid enligt mottagarens behov och villkor. Det är aldrig för sent att börja.

Forskning både i sverige och USA har visat att beröring har många goda effekter, bland annat:

- lugn och ro

- bättre sömn

- smärtlindring

- ökat immunförsvar

- ökad nyfikenhet

- bättre kommunikation

- förbättrad mag- och tarmfunktion

- minskad aggressivitet

- ökad kroppsuppfattning

- minskad ångest och oro

- ökad empati och tolerans

- ökad livskvalitet

 

Behandlingen ges helst på bar hud och med olja, men vid svår beröringskänslighet kan man börja ovanpå kläderna. Du blir nerbäddad under handdukar och filtar och endast den kroppsdel som behandlas är framme. För en behandling ska du boka ca 1h.

Du kan även köpa presentkort till Lottas taktil.

Har du frågor? Ta gärna kontakt så berättar jag mer!